FINALIDADE

Por qué nace a ETL Anacos?

ETL Anacos nace coa finalidade de crear un espazo e unha oportunidade para a formación no eido do ocio e da educación non formal na zona do Concello da Estrada e demais concellos que nolo soliciten.

A escola de tempo libre Anacos constitúe un espazo formativo que ten como finalidade promover e impulsar accións educativas para o desenvolvemento do tempo libre, fomentando a través das mesmas valores e habilidades sociais, así como potenciar capacidades individuais e grupais nas persoas.

Unha das accións fundamentais como recurso educativo será a de organizar e impartir cursos de formación neste eido, así como promover, impulsar e organizar calquera acción que favoreza a preparación como profesionais do tempo de lecer.

Debemos considerar un aspecto fundamental a formación daquelas-es profesionais que realizaran a súa labor no eido do tempo libre como educadoras/es e responsables da transmisión de novos aprendizaxes con conciencia e perspectiva. A través deste proxecto educativo estableceremos as bases da actuación da escola de tempo libre ANACOS.

Descrición da escola

ETL Anacos conta con un centro base no concello da
Estrada pero pode impartir cursos en calquera punto de Galicia dende o que o soliciten.

Contamos con profesionais formadas e con ampla
experiencia no eido do ocio e tempo libre, así como en educación e igualdade.

A metodoloxía empregada baséase nunha aposta por formar persoas profesionais do eido do ocio e tempo libre dende un punto de vista educativo. Farase a través da participación activa das persoas participantes e da dotación de ferramentas que poidan aportar os recursos necesarios na posta en práctica dos contidos traballados. Para nós o monitorado non só é unha equipa de persoas dinamizadoras; senón que é preciso que transmitan valores educativos como posibles referentes das persoas coas que interveñan nos diferentes contextos.

cursos finalizados

¿DÓNDE ANOTARSE?

Tódolos cursos serán publicados na nosa web e nas nosas redes sociais

PRÓXIMOS CURSOS...

ACTIVIDADES

Persoas destinatarias

Debido ás nosas inquedanzas persoais e profesionais, e ao nosa perspectiva da sociedade actual, cremos que aínda que a igualdade de xénero sexa transversal en cada unha das nosas accións, é preciso traballala de xeito directo.
É unha realidade a desigualdade de xénero existente en moitos eidos da nosa vida. Por este mesmo motivo, en Anacos buscamos crear e ofrecer propostas educativas a través das cales promover e xerar un cambio na conciencia social.

ACTIVIDADES

Cursos ofrecidos

etl@anacoseducativos.com

Atopa a mellor oportunidade para a formación

©2023. Anacos Socioeducativos. Todos os dereitos reservados.

Ir al contenido