Anacos de nós

Convertamos o "Debería de ser" en "Intentemos facelo posible"

QUÉN SOMOS?

Un anaco e unha parte de algo. As persoas estamos cheas de anacos de vivencias, experiencias, emocións, coñecementos, habilidades, relacións, recordos… Por iso cada parte é fundamental para comprender e coidar o total.
Nós queremos darlle importancia a cada pequeno anaco de ti, construíndo e sumando desde a riqueza da diversidade.

anacos socioeducativos

é unha empresa nada no 2014 en Vedra. Xorde co anaco dunha persoa formada no eido do Traballo Social e o tempo libre. Unha vez posta en marcha, aplícalle o plural, Anacos, coa suma de outras persoas con formación do ámbito educativo. Elaboramos proxectos socioeducativos e culturais coa finalidade de dinamizar a realidade sociocomunitaria e favorecer unha actitude integradora, creativa e lúdica, sementando con ela
valores baseados na inclusión e na igualdade.
En cada proxecto desenvolveremos obxectivos específicos, pero sempre mantendo unha liña común de intervención, que será determinante para o noso xeito de facer e creando con ela o noso selo de identidade.

quen o forma?

Anacos é un conxunto de persoas que comparten unha filosofía de vida e un xeito de facer no eido do tempo libre e a dinamización cultural. Persoas amantes do xogo como recurso, da cultura como parte do noso propio ser e da inclusión como palabra abandeirada. Medramos en cada proxecto e na actualidade esta equipa fórmana persoas con nome propio:

©2023. Anacos Socioeducativos. Todos os dereitos reservados.

Ir al contenido