Igualdade

Área da Igualdade

A igualdade é un principio que recoñece os mesmos dereitos, responsabilidades e oportunidades para todas as persoas. Partindo desta visión, a igualdade de xénero permítenos a homes e mulleres ser tratadas baixo as mesmas condicións e de maneira igualitaria.
Dende Anacos entendemos a igualdade como unha meta a alcanzar, e unha perspectiva de traballo que abarca de xeito transversal todos os nosos quefaceres.
Por este mesmo motivo, queremos darlle a esta área un espazo propio e visible a través do cal mostrar as nosas aportacións na procura da igualdade no ámbito non formal e
socioeducativo.

Virginia Woolf

Non hai barreira, fechadura, nin ferrollo que poidas impoñer á liberdade da miña mente.

FINALIDADE

Por qué abordamos este tema?

Debido ás nosas inquedanzas persoais e profesionais, e ao nosa perspectiva da sociedade actual, cremos que aínda que a igualdade de xénero sexa transversal en cada unha das nosas accións, é preciso traballala de xeito directo.
É unha realidade a desigualdade de xénero existente en moitos eidos da nosa vida. Por este mesmo motivo, en Anacos buscamos crear e ofrecer propostas educativas a través das cales promover e xerar un cambio na conciencia social.

Malala Yousafzai

Dámonos conta da importancia das nosas voces cando somos silenciadas

Destinatarias

As actividades que se atopan nesta área son múltiples e diversas. No seu conxunto van dirixidas a toda a poboación, aínda que cada unha delas fai fincapé nun sector concreto da cidadanía.

Debido a que as persoas estamos en constante cambio e nunha aprendizaxe contínua, os nosos proxectos van destinados a diferentes persoas en función da idade (infancia, adolescencia, adultez e persoas maiores), e a colectivos e asociacións como poden ser asociación de nais e pais
(ANPAS), centro de información á muller (CIM), concellos, etc.

Os contidos que ofrecemos procuran dar resposta ás necesidades que nós mesmas detectamos dende o noso activismo no eido persoal e profesional. Da mesma forma, os nosos proxectos ofrecen tamén posibilidade de adaptarse ás necesidades das persoas demandantes.

DE ACTIVIDADES

O NOSO INDICE

SECCIÓN XUVENIL...

EN CENTROS DE ENSINO...

nA RÚA...

GALERÍA DE IMAXES

Construíndo proxectos feitos co corazón

©2023. Anacos Socioeducativos. Todos os dereitos reservados.

Ir al contenido